Blog

Online marketing

Rečnik facebook oglašavanja

20.05.2016.
Komentari: 0

Da bi izvukli maksimum iz Facebook oglašavanja prvo pravilo je da odlično vladate pojmovima koji se koriste prilikom kreiranja reklama. Ovaj tekst nije preterano uzbudljiv ali smatram da je jako koristan i da sigurno ima ovde pojmova za koje niste...

Kako izabrati ciljnu grupu za Facebook oglase

10.02.2016.
Komentari: 0

Jedna od glavnih prednosti Facebook oglašavanja u odnosu na bilo koji drugi vid reklamiranja je upravo u mogućnostima koje pruža prilikom izbora ciljne grupe. Mogućnosti su toliko velike da možete do najfinijih detalja definisati kome to...