Mobilne aplikacije

Najbolje prakse za testiranje mobilnih aplikacija

08.02.2016.
Komentari: 0

Autor: Evelyn Choudhury
08.02.2016.

Kada se razvijaju aplikacije za pametne uređaje, temeljno i precizno testiranje je od ključnog značaja. Ako na tržište plasirate aplikaciju koja nije adekvatno testirana, to bi moglo da znači sigurnu propast!

Budite pametni kada je u pitanju razvoj vaše aplikacije i pročitajte ovih 10 najboljih praksi po autoru Danielu Knotu za testiranje aplikacija za mobilne uređaje. Evo nekih najboljih praksi koje ističu iz tima u USAVeb:

Upoznajte svoje kupce: Da biste precizno testirali aplikaciju, morate da shvatite kako vaše ciljno tržište izgleda i šta možete očekivati od načina korišćenja. To znači dobijanje jasne slike o demografiji korisnika, uključujući - starost, pol, mesečna primanja, navike i geografske lokacije.

Napravite grupe uređaja: Napravite različite test grupe na osnovu vašeg poznavanja korisnika. Na osnovu trendova upotrebe u različitim grupama (na primer A, B, C) testeri mobilnih aplikacija mogu da steknu uvid u to kako se posebne funkcije mogu pokrenuti ili koristiti od strane različitih grupa uređaja.

Ne zaboravite standardne metode testiranja: nefunkcionalne i funkcionalne postupke za testiranje veb ili desktop aplikacija (kao što su granične vrednosti, klase ekvivalencije i kriterijumi za prihvatanje) još uvek su veoma relevantne za mobilni razvoj. To znači da  upotrebite svoj postojeći razvojni tim (ako ga imate) za razvoj mobilnih aplikacija.

Testiranje ažuriranja i instalacije / deinstalacije: Pre plasiranja mobilne aplikacije, temeljno morate da testirate ispravke, instalacije i deinstalirate sistem - da se uverite da vaš sistem ne prestane sa radom u bilo kom trenutku.

Test protiv hardverskih karakteristika: Ovo dolazi do izražaja kada se gradi autohtona aplikacija (ili aplikacija izgrađena za određenu platformu, kao što su iOS ili Android). Testirajte svoje senzore kako biste se uverili da reaguju na različite test scenarije. U zavisnosti od aplikacije, to može uključivati: senzori svetla, senzori ubrzanja i senzori lokacije.

Testiranje aplikacija za mobilne uređaje može da staje mnogo vremena i truda vašeg tima - ali verujte nam, pravilno testiranje čini svu razliku u svetu.

Tekst preuzet sa UsaWebSolutions.com

Leave your comment:

Thank you for your comment. Your comment will be visible as soon as someone from our administrators approve of display.
Sorry we not able to accept your comment, there was an error.
Name(required):
*
E-mail address (will not be published):
*
Web site:
The message (optional) * :
0 / 300 characters